امروزه مصرف کنندگان می توانند برای احقاق حقوق خود به دادخواهی متوسل شوند. دفتر ما خدمات وکالت و مشاوره را برای مصرف کنندگان ارائه می دهد.

مصرف کننده شخصی است که کالا یا خدماتی را برای مقاصد تجاری یا غیرحرفه ای خریداری می کند، استفاده می کند یا از آن بهره می برد. این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. برای اینکه فرد مصرف کننده محسوب شود باید این شرایط را داشته باشد. قانون مصرف کننده، یعنی حمایت از حقوق مصرف کننده در روابط ایجاد شده توسط قانون حمایت از مصرف کننده شماره 6502 نیز پیش بینی شده است. اشخاصی که عنوان مصرف کننده فاش شده اند، در مواردی که قیمت کالا یا خدمات کمتر از حد تعیین شده هر ساله باشد، باید در شکایات ناشی از آن به دیوان داوری حقوق مصرف کننده نزد دادگاه مصرف کننده مراجعه کنند. کالا یا خدمات وکیل مصرف کننده برای درخواست به کمیته داوری حقوق مصرف کننده، اقداماتی که باید در کمیته داوری انجام شود، دعاوی در دادگاه مصرف کننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در دادرسی دادگاه پشتیبانی قانونی می کند. نتیجه را دنبال می کند.

وکیل مصرف کننده در صورت شکایت مصرف کننده راهکارهای قانونی قابل پیگیری در چارچوب حقوق مصرف کننده را ارائه می دهد. خدمات مشاوره ای و وکالتی را به مصرف کننده در فرآیند مطالبه حقوق خود از قبیل تعمیر، تعویض، استرداد کالا، جبران خسارت وارده با نمایندگی مصرف کننده در مقابل دادگاه و دیوان داوری ارائه می کند. با رعایت قوانین در زمینه حقوق مصرف کننده، راهکارها را به روز ارائه می کند و مسیری را که مصرف کننده باید بر اساس آن طی کند ترسیم می کند. با شرکت در مذاکرات تسویه حساب بین فروشنده و مصرف کننده، تضمین می کند که مصرف کننده از حقوق موجود خود به طور موثر استفاده می کند.

اگر قرار باشد در نتیجه این مذاکرات پروتکلی تنظیم شود، کمک وکیل حقوق مصرف کننده به نفع مصرف کننده خواهد بود. رایج ترین اختلافات در عمل عبارتند از تحویل کالا یا خدمات معیوب، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین کالاها یا خدمات معیوب، محصولات معیوب فروخته شده، تعهد ارائه خدمات، اختلافات در مورد گواهی گارانتی، قرارداد اشتراک و اختلافات ناشی از آن. ، اختلاف در فروش از راه دور و اختلافات ناشی از شرایط ناعادلانه در قراردادها، اشتراک زمانی، تور بسته، فروش درب منزل، اختلاف قراردادهای وام مصرفی، استرداد هزینه پرونده بانکی دریافتی ناعادلانه، جریمه مصرف غیرقانونی گاز طبیعی، اعتراض قبوض آب و برق ، پروژه های ساختمانی مسطح و یا در صورت استخدام محل کار می بایست با کمک وکیل مراحل را انجام داده و در مواردی مانند عدم تحویل طبق قرارداد حق خود را بگیرید.