دعاوی ثبتی مبنی بر قراردادهای تعهد ملکی، دعاوی مبنی بر قراردادهای ساختمانی در قبال آپارتمان، ابطال سند مالکیت و دعاوی ثبتی…

ما به مالکان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی املاک و مستغلات در خصوص واگذاری و مدیریت املاک خود و انجام انواع معاملات مورد نیاز در مراجع اداری خدمات مشاوره ای ارائه می دهیم. همچنین وکلای ما که دانش و تجربه گسترده و قابل توجهی در زمینه توسعه پروژه های ملکی دارند، معاملات مختلفی از قبیل خرید، فروش، اجاره و ایجاد حقوق منقول یا شخصی بر روی املاک را به مشتریان داخلی و خارجی انجام می دهند. از جمله کسانی که می خواهند در بخش املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند و خدمات مشاوره ای برای انجام مذاکرات در این زمینه ارائه می شود.

برخی از خدمات ارائه شده در زمینه حقوق املاک:
• معاملات زمین
• قراردادهای اجاره
• قراردادهای ایجاد حقوق شخصی و حقیقی
• تعیین وضعیت حقوقی و تهیه گزارش
• خرید – قراردادهای فروش
• بازرسی از انطباق پروژه ها با قوانین زیست محیطی
• تامین مالی املاک و مستغلات
• تحصیل اموال توسط اتباع خارجی