شما می توانید به راحتی هزینه های وکالت، پیش پرداخت های تجاری، هزینه ها یا بدهی ها را با کارت اعتباری خود از لینک زیر پرداخت کنید.

می توانید پرداخت های خود را با کارت اعتباری به صورت تک شات یا اقساط انجام دهید. با استفاده از زیرساخت سیستم های پول و پرداخت TURK Elektronik، پرداخت یکباره یا اقساطی پذیرفته می شود.

لینک زیر شما را مستقیماً به صفحه امن سیستم های پول و پرداخت TURK Elektronik هدایت می کند. شما می توانید با خیال راحت از این صفحه پرداخت خود را انجام دهید.

اکرم چهارده
برای پرداخت کلیک کنید