ما به عنوان خانواده Dörtbudak&Partners، با همکاری بسیاری از شرکای راه حل در سراسر ترکیه، خدمات وکالت و مشاوره حقوقی را به مشتریان خود در یک جغرافیای وسیع ارائه می کنیم. هدف اولیه دفتر ما که اصول حقوق جهانی را پذیرفته است، جلوگیری از اختلافات حقوقی قبل از وقوع و جلوگیری از خسارات قبل از وقوع آنها به لطف خدمات حقوقی پیشگیرانه است. علاوه بر این، ما همچنین خدمات وکالت و مشاوره را برای محافظت از حقوق و منافع موکلان خود از طریق دادرسی و مراحل اجرایی و همچنین راه حل های جایگزین مانند داوری، میانجی گری و سازش ارائه می دهیم.

ما با تیمی که تحولات دنیای حقوقی را دنبال می کند، مبتکر است و همیشه از به روز ماندن آگاه است، در کنار مشتریان خود ایستاده ایم. ما با کارکنان و مشاوران قوی، با تجربه و متخصص خود، با همکاری مشتریان خود، خدمات حقوقی راه حل محور، سریع و مطمئن را در زمینه هایی که در آن فعالیت می کنند، ارائه می دهیم.