buildings

قانون اجرا و ورشکستگی

مشاوره در زمینه اجرای احکام، ورشکستگی، دادرسی و پیگیری دعاوی برای کلیه فعالیت ها انجام می شود.

business

قانون اتباع خارجی

فعالیت های مشاوره ای در زمینه حقوق اتباع خارجی و تابعیت انجام می شود و کلیه فعالیت ها با طرح دعوی قضایی پیگیری می شود.

auction

قانون بیمه و جبران خسارت

غرامت مادی/اخلاقی ناشی از تصادف رانندگی؛ غرامت مادی / معنوی ناشی از جرم؛ غرامت محرومیت از حمایت;

ui

قانون تامین اجتماعی

فعالیت های مشاوره ای در زمینه قانون کار و تامین اجتماعی انجام می شود و کلیه فعالیت ها با دعاوی قضایی پیگیری می شود.

team-sport

قانون ورزش

فعالیت های مشاوره حقوقی برای ورزشکاران، باشگاه ها و شرکت های مالک تیم انجام می شود و تمامی فعالیت ها با طرح دعوی قضایی پیگیری می شود.

humanpictos

قانون خانواده

کلیه فعالیت های مشاوره ای در زمینه حقوق خانواده انجام می شود و کلیه فعالیت ها با دعاوی قضایی پیگیری می شود.

security

حقوق جزا

دادرسی حل‌محور در تمامی مراحل و رسیدگی‌های کیفری موضوع حقوق جزا انجام می‌شود.

commerce-and-shopping

قانون تجارت

فعالیت های مشاوره حقوقی در امور و فرآیندهای مرتبط با فعالیت تجاری انجام می شود و برای کلیه فعالیت ها دعاوی قضایی انجام می شود.

consumer-research

قانون مصرف کننده

به روز نگه داشتن کلیه قوانین در زمینه حقوق مصرف کننده. معاملاتی که باید در مقابل کمیته داوری مصرف کننده انجام شود.

art

قانون ارث

مشاوره و دعاوی در فعالیت های حقوق ارث انجام می شود.

scales

حقوق اداری

فعالیت های مشاوره حقوقی در تمامی زمینه های حقوق اداری و دعاوی حقوقی برای کلیه فعالیت ها انجام می شود.

home

قانون املاک و مستغلات

فعالیت های مشاوره ای در زمینه املاک و دعاوی برای کلیه فعالیت ها انجام می شود.